Pathao Blog

Announcements, updates, releases, and more

blog image

पठाओ राइडर तथा क्याप्टेनका लागि दैनिक 1% Commission Offer

दैनिक १% कमिसन अफरका साथ पठाओ राइडर र क्याप्टेनले दैनिक अफिसलाई तिर्नु पर्ने रकम घट्यो !!

दैनिक १% कमिसन अफर भनेको के हो?

दैनिक 1% कमिसन अफरमा काठमाडौँ उपत्यकाका राइडर र क्याप्टेनहरूले दैनिक केही बढी राइड लिँदै जाँदा हरेक राइडमा कमिसन घट्दै जानेछ र अधिकतम राइड गरेमा, चालकले तिर्ने कमिसन घटेर कम्तिमा १ % सम्म आउनेछ। कमिसन घटेको जानकारी राइडर र क्याप्टेनहरूलाई Drive App मा Notification द्वारा दिइनेछ। कमिसनको पर्सेन्टेज भने हरेक दिन 20% मा पुनर्स्थापित गरिनेछ। 

दैनिक १% कमिसन अफरमा कति राइड लिँदा कति कमिसन घट्दै जाने छ त?

राइडरका लागि:

कति राइड?कति कमिसन?
१ – ५ राइड२०% कमिसन
६ – ९ राइड१५% कमिसन
१० – १४ राइड१०% कमिसन
१५ – १९ राइड५% कमिसन
२०+ राइड१% कमिसन

क्याप्टेनका लागि:

कति राइड?कति कमिसन?
१ – ३ राइड१५% कमिसन
४ – ६ राइड १०% कमिसन
७ – ९ राइड५% कमिसन
९+ राइड१% कमिसन

अब हरेक राइड संगै कम कमिसन, धेरै कमाई !

पठाओमा आवद्ध हुन इच्छुक हुनुहुन्छ भने पठाओ अफिसको नम्बर 01-5970099 मा आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।